Lær å bruke ovnen / peisen riktig

Ovner / peiser anskaffet etter ca år 2000 er rentbrennende vedovner. Dette er ovner som forurenser vesentlig mindre, og er langt mer økonomiske på vedforbruket.
Noen av ovnene fra produsenten Heta har rekordlave støvutslipp, helt ned til 0,63 gram pr kg brent ved, som er under en tiendedel av norske krav. Dette er bra for pengepungen og også for miljøet!  Gamle vedovner kan ha opptil 50 gram utslipp!! Hemligheten med en rentbrennende ovn sin vedøkonomi, kan forklares i at røykgasstemperaturen er omtrent halvert. En rentbrennede peisinnsats er i virkeligheten en moderne vedovn, men beregent for å bygges inn i en peis, for eksempel en eldre gruepeis.

Bildet viser en peisinsats fra Heta montert inn i en eksisterende gruepeis.

Bruk ovnen rett.
Det er en betingelse, selv med moderne ovner, at den brukes rett.  Om ovnen brenner dårlig, soter mye, og ikke varmer som den skal, kan det være du ikke følger instruksen i brukerveiledningen som fulgte med ovnen. Denne bør være tilgjengelig for alle i huset som bruker ovnen, lag gjerne en forenklet veilledning som alle forstår.  Lag gjerne en egen privat bruksanvisning på ovnen der du illustrere med foto betjeningsventilene på ovnen og hvordan disse skal brukes. Denne kan du ramme inn å henge på veggen ved side nav ovnen. Når andre enn du bruke ovnen, vil de lett finne ut hvordan den skal brukes.

Generelle råd vedrørende opptenning av en moderne vedovn
Legg gjerne 3-5 kløvde ved stykker luftig inn i ovnen, ca 2/3 av brennkammeret, og småhogd opptenningsved på toppen med en tennbrikett inne i denne veden. Tenn så opp, og la opptenningsventilen samt driftstrekken stå åpen, og gjerne døra på gløtt de første 5 – 10 minuttene, inntil det varmer godt fra glassrute på peisovnen. Da kan døra lukkes, og opptenningstrekken ofte stenges helt.  Husk det er skorsteinen som er trekkmotoren, og derfor viktig at denne varmes så fort som mulig for at den skal trekke godt.  Derfor anbefales det opptenning på toppen, og med såpass rikelig med opptenningsved at pipa blir fort varm. (Kjøp gjerne en sekk med opptenningsved, eller lag den selv) NB! På enkelte ovner er opptenningtrekk og driftstrekk på sammes hendel. Les derfor i brukerveilledningen om dette.
Det er enda en en viktig ting som skjer ved slik fremgangsmåte for opptenning. For at ovnen skal fungere rentbrennende og dermed optimalt, er det viktig den blir varm nok til å produsere brenngasser av veden. Dette er brennbare gasser som utvikles ved kraftig oppvarming av veden. Denne gassen gjenbrukes i en moderne ovn i forbrenningen. Ved slik opptenning oppnås raskt denne temperaturen i brennkammeret, pipa for varme, og brenngasser utvikles. Da kan opptenningstrekken reduseres slik at ovnen får mindre oksygen, og mer brenning av  brenngassene. Driftstrekken (sekundærtrekken) derimot bør ikke reduseres, da dette fører til soting av ruta, og dårlig forbrenning. Alle rentbrennende ovner har sin teknologi, men prinsippet er stor sett det samme. Lærer du deg dette, er fyringen en fornøyelse og faktisk en god terapi!

Fungerer ikke ovnen/peisen som den skal? Det kan være flere årsaker til dette.

Trekkforhold.
Trekken i skorsteinen opstår på grunn av forskjellen mellom den høye temperaturen i skorsteinen og den kaldere utetemperaturen. I tillegg er du avhengig av skorsteinslengden og isoleringen samt vind og trekkforholdene for å oppnå det riktige undertrykket som gjør at trekken oppstår. Ovner skal ha ett undertrykk på min 12PA. For god trekk i skorsteinen er heller ikke bra, da brenngassene kan trekkes ut av ovnen og føre til reduksjon i virkningsgraden. Da bør det monteres inn spjeld på røykrøret som kan redusere trekken.

Trekken i skorsteinen reduseres av følgende forhold:

 • Temperaturforskjellen er for liten, for eksempel at skorsteinen ikke er isolert godt nok, eller har for stort tverrsnitt. Om skorsteinen er kald, kan det hjelpe å legge sammenkrøllet avvispapir i sotluken og tenne på.
 • Utetemeraturen er for høy, foe eksempel om sommeren.
 • Inversjon, det vil si at det er kaldere i høyden enn i lavlandet, og også best trekkforhold i ovnen. Det kan forekomme omvendte forhold, der høyfjellet er varmest, dette kan legge «lokk» over pipa som hindrer røyken å komme seg ut.
 • Det er vindstille, eller det blåser fra ugunstig retning slik at vinden slår ned i skorsteinen.
 • Skorsteinen er ikke høy nok, slik at den er i le av tak eller høye trær. I slike tilfeller er det størst risiko for nedslag av røyk.
 • Det kommer falsk luft inn i skorsteinen, for eksempel gjennom manglende fuger eller sprekker ved sotluke, eller ved røykrøret. Det kan også være at andre ildsteder tilkoblet skorsteinen har åpne ventiler og slipper inn falsk luft.
 • Røykret fra ovnen til skorsteine er tett og må renses. Ebriola har slike børster.
 • Huset er for tett, og det blir undertrykk i huset.

Feil bruk av ovnen
Det er viktig at opptenningstrekken stenges / reduseres når ovnen har begynt å varme godt. For mye ogsygen kan føre til overopphetning av ovnen, samt mye sot i ovn og røykrøret da forbrenning av brenngasser forstyrres. Ved med for høyt fuktinnhold kan også føre til dårlig forbrenning, veden bør ha maks 20 % fuktighet. Fuktighetmåler kan kjøpes fra Ebriola. Feil bruk av ovnen kan også føre til at brenngassene samles opp i ovnen uten å bli forbrent. Dette kan føre  til eksplosjon i ovnen når de antennes, noe som kan skade ovnen.

Service på ovnen

Som biler, må også ovner og peisnnsatser ha service. Skaff deg askesuger, rørbørste til røret mellom ovn og pipe, askespann og små børster, eventuelt oppvaskbørste. Avhengig av driftstiden ovnen har vært bruk, bør den ha en hovedervice. Som regel kan en si hvert tredje år.

Fjern all aske, og ta da ut brennplatene og hvelvplaten i ovnen. Legg nøye merke til plasseringen. For å få disse ut, er det viktig å begynne i riktig rekkefølge. Støvsug så grundig, rens røret mellom ovn og pipe med rørbørste. Tilslutt monter sammen ovnen, og leggmerke til om det er blitt noen skader. det hender at de innvendige platene må byttes grunnet sprekker og slitasje. (Alt du behøver av utstyr fås kjøpt hos Ebriola på Torpo) Med rett utstyr, blir dette en fornøyelse å gjøre.

Her er link til noen filmer fra Nordpeis på deres produkter. Se de her

Lykke til med vedfyringen!

 

HETAs Clean Burn forbrenningsteknikk gjør, at forbrenningsluften lett tilføres forbrenningen uten motstand. Den forvarmede tertiære lufttilførselen forbrenner de siste gassene, innen røyken forsvinner opp i skorsteinen, og er dermed en vesentlig faktor for den miljøvennlige forbrenningen.

Varm konvektionsluft er den luft, der blir fordelt ut i de omkringliggende rommene, og er dermed sammen med strålevarmen fra glassruten den direkte varmekilde. Varmen blir utnyttet bedre, og du kan nyte synet av flammene gjennom dørens store glass­-areal – helt uten sot.

 • Sort = Primær
 • Blå = Tertiær
 • Grøn = Sekundær
 • Hvit = Røkgass
 • Orange = Konveksjonsluft
Vil du vite mer om Heta sin miljøprofil?  INFO

Ebriola er forhandler for Heta sine ovner og peisinnsatser.

Tilbake til hovedside, trykk her 

 

 

 

 

 

 

av brennkammeret

Main Menu