Her er noen morsomme spørsmål når det gjelder peis/vedovner.

De fleste spørsmålene finner du svar på i Ebriola sine nettsider. Skulle du stå opprådd, er fasitsvaret ved å trykke på selve spørsmålet. Klarer du å svare uten hjelp av fasiten, er du godt orientert om viktige forhold i forbindelse med ovner og ildsteder.  Lykke til!

Her kommer spørsmålene:

Hvor stor skal ovnen være? A. Så stor at den dekker brannmuren. B. Den må være så stor at den varmer opp rommet i løpet av 15 minutter. C. Tilpasset oppvarmingsbehovet i rommet.

Svar C Generelt kan en si at ovnens varmekapasitet/størrelse må være mest mulig tilpasset oppvarmingsbehovet i rommet. Våre ovner er merket med effekt/driftsområde, men vi har gode kunnskaper om hva som passer til hvert enkelt prosjekt.

Hva er et varmemagasin i forbindelse med ovner og ildsteder? A. En vannbeholder i kjøkkenbenken. B. Steiner i en ovn som holder på varmen. C. Loddet over en gammel kjøkkenkomfyr.

Svar B. Varmemagasin er steiner stablet på hverandre i rommet over brennkammeret eller bak sideplatene i peisovnen, som regel kleberstein-plater.
Enkelte ovner har også kleberstein bekledning, dvs. yttersidene og toppen er av denne typen stein. Dette er også en form for varmemagasin.
Varmemagasin, altså steinene, vil holde på varmen fra ovnen i flere timer etter at ilden har sluknet.Vi er behjelpelige med å gi råd og vurdere om det utfra husets konstruksjon og behov er nødvendig med varmemagasin.

Hva er forskjellen stråleovn og konveksjonsovn? A. Stråleovn stråler ultrafiolett lys, konveksjonsovn samler på varmen. B. Stråleovn sender varmestråler ut fra ovnen, mens konveksjonsovn sender varmluft opp mellom platene i ovnsveggen. C. Stråleovn er avhengig av strøm, mens konveksjonsovner drives av solenergi.

Svar B Eldre vedovner er et eksempel på typiske stråleovner, der varmen stråler ut til alle sider og det er større avstandskrav til brennbart materiale.

En konveksjonsovn er bygd opp av dobble vegger, der luften varmes opp mellom veggene og sirkulerer ut fra toppen og varmer opp rommet med varm luft.

En av forskjellene er altså at en konveksjonsovn ikke blir like varm i ytterflatene (sett bort ifra glassruta) som en stråleovn. Ytterflatene på en konveksjonsovn kan være enten stålplater, kleberstein eller keramisk stein i mange farger.
De fleste nye ovner idag er konveksjonsovner.

Trenger jeg frisklufttilførsel til ovnen? A. Bare når det lages mat. B. Ikke nye hus med ventilasjonsanlegg. C. I nyere hus som er tette, særlig hus etter år 2000.

Svar C Alle bygg bygd etter 2000 er ekstremt tette, og trenger separat lufttilførsel for at ildstedet skal fungere. Disse ildstedene må ha egen kanal med tilluft til forbrenningen. Denne luften kan hentes enten ned fra moderne piper med egen kanal, eller fra yttervegg eller krypkjeller. Friskluft kobles direkte til ovnen som ekstrautstyr.
Så ja, på nye hus må en ha separat lufttilførsel for at ildstedet skal fungere.

Eldre bygg er ikke like tette, så der er det sjeldent problemer med at lufttilførselen i rommet rundt ikke er nok. I slike bygg vil et ved-fyrt ildsted i praksis fungere som ventilasjonsanlegg ved at frisk luft taes inn fra ventiler og utette vegger, og deretter forsvinner opp i pipa.

Tåler gulvet vekten av ovnen? A. Det vil vise seg etter en tid. B. Bare om ovnen er toppmontert slik at piperøret bærer vekten. C. Vekten av ovnen må tilpasses bæreevnen i gulvet.

Svar C De fleste ildsteder i eldre hus er plassert nær en bærende vegg for gulvet, og tåler normalt stor belastning. Det er sjeldent ovnen er for tung til å kunne plasseres.
De tyngste klebersteins ovnene kan eventuelt by på utfordringer.

Finnes det ovner av god kvalitet, til en rimelig pris? A. De billigste ovnene er de beste. B. Gode ovner er et relativt begrep, du får oftest det du betaler for. C. Du må alltid ta den dyreste ovnen for å få den beste.

Svar B Med ovner, som med biler: man får det man betaler for.
Hos oss har vi ovner i ulike prisklasser, som alle er rent-brennende og sertifiserte.

Hva er en rentbrennende ovn? A. Det er en ovn som alltid er ren å se på. B. Det er ovner som forbrenner det meste av røykgassene før de går ut i pipa. C. Det er ovner som brenner alt du har av søppel..

Svar B En rentbrennende ovn har en temperatur i brennkammeret på mellom 700-900 grader celsius, der brenngassen som utvikles fra veden forbrennes i ovnen. Det vil si at røykgassen sin temperatur blir halvert i pipa. Dette gir en god fyrings-økonomi, og mindre fare for brann.
På eldre vedovner kan utslippet av sot partikler være opptil 40 gram per kilo brent ved, der norsk standard har grense på maks 10 gram.
De fleste ovnene vi leverer ligger på under 5 gram, og noen til og med ned i 1,5 gram.

Hva er klebersteinsbekledning når det gjelder ovner? A. Ovner med steiner som klebes fast til ovnen. B. Ovner som har et ytre lag som består av en steinsort som heter kleberstein. C. Det er en ekstra emballasje under transport.

Svar B Ovner som har et ytre lag som består av en steinsort som heter kleberstein, slik at varm luft kan sirkulere mellom det indre laget av stål, og disse steinene. Derved blir det konveksjonsvarme, altså varm luft som stiger opp mot taket, og etter hvert blir også steinene varme, og da blir disse egentlig også et varmemagasin.

Hva er en brannmur når det gjelder ovner og peiser? A. En mur som går fra kjelleren til mønet av huset. B. En mur bestående av minst 10 cm teglstein, eller annet godkjent materiale mellom et ildsted og brennbare materialer. C. En bæremur i kjelleren til å bære peiser og tyngre ovner.

Svar B En mur bestående av minst 10 cm teglstein, eller annet godkjent materiale mellom et ildsted og brennbare materialer.

Hva er en røykinnføring? A. En ventilasjons anordning der det kan røykes inne hus. B. En del som skal sitte på pipe ( skorstein) der røykrøret fra ovn eller ildsted går inn i. C. En innføring i lover å regler som gjelder piper og andre røykkanaler i hjem og industri.

Svar B En del som skal sitte på pipe ( skorstein) der røykrøret fra ovn eller ildsted går inn i. Det egne røykinnføringer til de forskjellige typer piper ( skorsteiner), og som er tilpasset de forskjellige dimensjoner røykrør.

Hva er en pipehatt ? A. En hatt som brukes når en røyker pipe for å hindre røyken i å komme på avveie. B. En anordning som samler røyken fra pipe ( skorsteiner) og komprimerer røyken i egen tank. C. En avslutning på toppen av pipa som hindrer regnvann å komme ned i pipa.

Svar C En avslutning på toppen av pipa som hindrer regnvann å komme ned i pipa. Denne har mange utførelser, og kan også gi ly for vinden, slik at røyken letter kommer seg ut av pipa.

Hva betyr en kilowatt (KW) A. Den energien som produseres målt etter elektrisk måleenhet som heter kilowatt. B. Vekten av veden som legges inn i ovnen. C. Ovnen filteregenskaper for å hindre røyken å komme ut i rommet.

Svar A Den energien som produseres målt etter elektrisk måleenhet som heter kilowatt. Den kan oppgis som nominell effekt i antall watt, eller antall kilowatt (1000 watt).

Ovner  kan også oppgis i effekt driftsomåde, det vil si maks effekt ved full fyring, og min effekt er grensen for hvor langt ned ovnen kan komme i effekt og samtidig beholde den rentbrennende egenskapen.

Hva er en brannmurplate ? A.. Det er en plate av spesielt materiale som er godkjent som erstatning for tradisjonell brannmur. B. Det er en plate som brukes av brannvesenet under større branner. C. Det er noe som vart brukt i gamle dager til å beskytte brannmurer med mot regnvann.

Svar A Det er en plate av spesielt materiale som er godkjent som erstatning for tradisjonell brannmur. De er Sintef godkjent, og oftest i format 50 mm tykkelse og 1220 x 1220 mm. De kan etter priming, males eller flislegges.

Hva er en feieluke? A. En luke som feieren klatrer inn i for å feie pipa. B. En luke på taket der feieren kan komme ned på loftet for å feie pipa. C. En luke oftest nederst i pipe (skorstein) som brukes av feieren i forbindelse med feiing av pipa, samt til å fjerne sot.

Svar C En luke oftest nederst i pipe (skorstein) som brukes av feieren i forbindelse med feiing av pipa, samt til å fjerne sot. .

Hva er en setningsskade i et hus? A. Problem med å lese en bruksanvisning grunnet feil i setninger. B. Grunnen under fundamenter har gitt seg. C. Peisen trenger ettersyn og ny maling.

Svar B Grunnen under fundamenter har gitt seg. Det kan være under ringmurer som står for grunt, eller at bæreevnen i grunnen er for dårlig.

Hva er en dør med panoramaglass? A. Dør i peisinnsats med stort glass. B. Vindu i peisestue som dekker hele veggen. C. Dør med panoramautsikt i glasset.

Svar A  Dør i peisinnsats med stort glass. Dette er ofte buet, og erstatter de tradisjonelle bi-fold dørene som er leddet i smale striper.

Hva betyr det at peisovnen er toppmontert? A. Den kan henges etter krok montert på toppen av ovnen. B. Ovnen må alltid stå oppreist. C. Den har røykutgangen på toppen av ovnen.

Svar C. Den har røykutgangen på toppen av ovnen. De fleste ovnene har røykutgangen enten bak eller på toppen. Den som ikke brukes blendes med medbrakt plate.

Hva er en energieffektivitetsklasse? A. Hvilken klasse ovnen kommer i målt i effektiv energi. B. Hvilken type ved ovnen liker best. C. Varmemengden foran ovnen, og temperaturen på dørhandtaket.

Svar A Hvilken klasse ovnen kommer i, målt i effektiv energi. Dette etter testing i laboratorie.

Brennkammer bredde, hva er det? A. Det er bredden på ovnen innvendig innenfor døren. B. Tverrsnittet på pipe (skorstein). C. Bredden på ovnen målt i front.)

Svar A Det er bredden på ovnen innvendig innenfor døren. Veden legges om oftest på tvers innenfor døren, og da er  målet på brennkammeret viktig for å vite hvor lang ved en kan bruke.

Hva betyr det at ovnen har økodesignmerking? A. Produktene må oppfylle minstekrav knyttet til energieffektivitet. B. Materialene i ovnen er vunnet fram på økologisk måte. C. Ovnen er designet av økologiske arkitekter.

Svar A  Økodesignmerking betyr at produktene må oppfylle minstekrav knyttet til energieffektivitet. Dette kalles økodesign, og målet med disse er å redusere negativ miljøpåvirkning gjennom hele produktets livssyklus.

Bra jobba!

I hvilken kommune i Hallingdal finner du butikken med det største utvalget av det du trenger til å montere ovner? A. I den kommunen med den høyeste kirken. B. I den kommunen med den mest moderne kirken. C. I den kommunen med den meste besøkte stavkirken.

Svar C Ebriola som holder til under Joker på Torpo, har Hallingdals største utvalg av rør, overganger, bend, underlagsplater, røykinnføringer og det du trenger til å montere ovner og peiser.

Om du har svart rett på alle spørsmål ovenfor, er du en dyktig fyrbøter.

Main Menu