Eksempler på utførte oppdrag

Eksempler før og etter

Eldre gruepeis.
En av de mange  gruepeiser som står for det meste til pynt og opptar plass.

Etter rehabilitering.
Her er samme peisen rehabilitert med moderne rentbrennende innsats, og pipa er også fornyet med nytt rustfritt stålrør fra innsats til topp pipe, der det er avsluttet med pipehatt som beskytter mot nedbør. Merk at vedovnen nå er fjerna, da den ikke lengere har noen nytte.

Gammel grue peis med liten nytteverdi og mest til pynt.

Det er mange hytter som har lignende peiser, som er et kunstverk med naturstein, og som det ligger mye arbeide bak.

Etter rehabilitering

med Dovre peisinnsats og monteringssett.
Hytteeier hadde i flere år prøvd å finne innsats som passet inn, uten å lykkes. Butikker han spurte kom med kataloger, men ingen kunne gir konkrete råd. Så etter kontakt med Ebriola, kunne han noen uker etterpå glede seg over peiskos og varme fra gamlepeisen

 

Tradisjonell peis fra 80 årene før rehabilitering

Dette er en vanlig åpen peis bygd i murstein med fuger.

Dette er et ganske vanlig syn i mange hus og hytter fra denne tiden. De brukes for det meste til hygge, og glemmer en å stenge spjeldet om kvelden, forsvinner varmen i rommet ut pipa om natta.

Rehabilitert med Dovre 2575 CBS med sidevindu og monteringssett

Etter  rehabilitering med montering av  innsatsen i peisen, er det denne som varmer opp stua, og bedre enn ovnen som er fjernet gjorde med sine 11 KW. Peisen er både dekorativ, og en effektiv varmekilde med peiskos på kjøpet. Slike løsninger virker også som ventilasjonsanlegg i huset, da gammel luft forbrenner i peisinnsatsen og går opp i pipa , og frisk luft trekkes inn via ventiler og utette detaljer. Nye innsatser er rentbrennende, og slipper minimale menger med sotpartikler er ut.

Før rehabilitering

Gammel gruepeis i hallingstue. Da ofte pipa står på slike peiser, er det ikke noe enkel jobb å fjerne peisen. Dessuten blir det også mye arbeide bygningsmessig i kjølvannet, både hull i gulvet, i vegger og selve pipa.

Rehabilitert med Dovre peisinnsats og monteringsett

Alternativet kan da være en innsats med nytt rør til toppen av pipa, og delvis oppussing av gamlepeisen, som fra nå av virker som om ramming til en ny effektiv varmekilde.

Før rehabilitering

Her var det en gruepeis murt opp i 80 årene med den tradisjonelle mursteinen Bratsberg med fargespill som var vanlig på denne tiden. Her hadde hytteeier gitt opp peisen som varmekilde, og satt inn en peisovn på noen mursteiner med rør opp i pipa.

Etter rehabilitering

Etter en dags arbeide var ovnen byttet ut med innsats, og med monteringssettet som kan leveres som ekstra utstyr, kunne innsatsen tilpasses den gamle peisen. Grunnet stor høyde, måtte det mures opp en såle under innsatsen. Spjeldet kunne da fjernes, og innsatsen kunne nå varme opp stua mer en ovnen gjorde.

Moderne peisinnsats montert inn i betong-element av granittbetong på ny hytte Geilo.

Elementet er produsert av LOE betong-elementer

Det er ingen ende på alle muligheter som finnes ved å kombinere alle de innsatsene som vi kan levere, sammen med mulighetene som finnes i materialvalg og kunstferdige løsninger. Dette var et resultat av kundens ønske, og vår konstruktive tenkemåte. Selve elementet av granittbetong ble støpt vv Loe på Hokksund, og heist på plass med kran før hytta ble lukket.

Gammel gruepeis i hallingstue

Også her vedovn ved siden av peisen til oppvarming, og med ovnsrør som vanskelig lar seg sote. Resultatet var å fjerne vedovnen, sette inn innsats med nytt stålrør til toppen av pipa, og ny innsats. Det ble montert inn ventilrister for å kjøle innsatsen, samt å varme opp rommet. Kappa ble innvendig grundig vasket for sot, og hele peisen malt til slutt.

Dovre peisinnsats montert inn i en eldre gruepeis

Her er også vedovnen ved siden av peisen fjernet, peisen er malt med hvit Heydi  sementmaling, spjeldet er fjernet, og nytt stålrør er montert til innsatsen og avsluttet på toppen av pipa. Med monteringssett som kan leveres som ekstra utstyr til mange peisinnsatser, kan slike innsatser ofte tilpasses uten muring. Utfordring er ofte kravet til luftkjøling av innsatsen som også er oppvarmingslufta til stua, og selve tilkoblingen til pipa.

Her er det montert inn Nordpeis innsats i dobbel Leca pipe.

I dette tilfellet ønsket kunden å beholde stua sin størrelse uten å miste plass til ovn eller peis. Han ønsket kort sagt en peis i pipa. Dette ble løst av Ebriola ved å montere inn en egnet innsats i den halve pipa, og koble røykrøret til det eksisterende pipeløpet  med overgang og senterforskyver, og benytte piperøret under peisen som friskluftinntak til innsatsen via feieluke og ventiler i kjeller. Resultatet ble en både dekorativ uoriginal peisløsning som nå kunne gi både varme og hygge i stua.

Peisinnsats med panoramadør montert inn i peis fra 1970 årene

Her også det samme, det var en parafinovn bak peisen koblet til samme pipa, og denne ble fjernet, og ny innsats montert inn med stålrør helt til toppen av pipa.

Det som er viktig ved slik rehabiliteringer, er at peiskappa vaskes grundig på innsiden da lufta til oppvarming av rommet sirkulerer nå gjennom kappa.

Dovre peis-Innsats med sideglass montert inn i en peis murt opp i 80 årene

Slike peiser er det også mange av i hytter og hus fra denne tiden, med og uten innsats. Felles for de fleste av disse, er at de brukes lite, er lite effektive til oppvarming, og tar opp plass. Ofte er det en ved- eller parafinovn ved siden av denne, som med fordel kan fjernes da det ved slik  rehabilitering av peisen ikke er behov for denne mer.

Dovre peisinnsats 2575 CBS med sidevindu

Dette er en eldre elementpeis som var demontert, og ny rentbrennende innsats montert inn. Sidevangene kunne ikke brukes, da den gamle kun hadde innsyn i front. Det ble derfor støpt nye sidevanger i betong, og selve kappa ble skrudd / limt fast i brannmuren for ikke å belaste innsatsen.

Her er det montert inn Nordpeis elementpeis type Berlin istedet for en gammel kamin.Brannmurer er pusset og malt.

Det er ofte slike utskiftninger fører med seg en del arbeide. Ebriola tar ofte på seg hele arbeidet, alt fra å fjerne gamleovnen og få den på avfallsplass, til pussing og maling av brannmur og komplett arbeide med montering av nytt ildsted.

Peisinnsats fra Dovre

montert inn i eldre gruepeis med kunstferdige dekorasjoner av kunstmaler Sataøen fra ÅL

Nå varmer peisen bedre enn en moderne peisovn, er økonomisk, og også rentbrennede.

Gammel tradisjonell gruepeis, en vedsluker og lite effektiv til oppvarming.

Det er mange som har en slik peis på hytta, samt en vedovn ved siden av denne til oppvaming. Peisen er da  til «kosefyring» en skjelden gang, men står for det meste å tar opp plass. Ofte er peis-spjeldet også i ustand, og varmen fra rommet går da opp i pipa for å varme opp for kråkene.

Samme peisen som forrige bilde, men nå med Dovre peisinnsats.

Nå kan du nyte både bålet og varmen fra peisen !

Peisinnsatsen er nå koblet til nytt rustfritt stålrør til toppen av pipa, vedovnen er fjernet, spjeldet er også fjernet. Varmluft sirkulerer nå via ventilristene gjennom innsatsen slik at rommet varmes opp parallelt med at innsatsen for kjøling. Peisen er nå både til peiskos, og er blitt en effektiv, samt økonomisk varmekilde.

Her er det en traust klebersteinspeis som har kostet mye å lage. Den er til hygge og noe varme, men dessverre fossviner  det meste av energien fra veden opp i skorsteinen.

Hva bør gjøres med slik peis? Resultatet ble en Heta Scan-Line 550 peisinnsats med effekt 3 – 8 KW, og nå med rentbrennede innsats som har virkningsgrad på 81,7 %, Nå kan du nyte både bålet og varmen fra peisen samtidig som klebersteinen blir tilførst varme! Når så fyringen avsluttes, vil klebersteinen holde på varmen i mange timer, grunnet steinens egenskaper til å lagre varme. Innsatsen er tilpasset peisåpningen med egendesignet monterings panel i perforert materiale som slipper gjennom luft.

 

Nå kan vedforbruket reduseres til en brøkdel, og investeringen vil på sikt også bli en lønnsom sak.

Eldre gruepeis i stølsbu
Med tradisjell vedovn ved siden av peisen.

Samme peisen etter rehabilitering med ny innsats med monteringssett.
Pipa er også rehabilitert med nytt rustfritt stålrør med ny pipehatt.

Nå er peisen en effektiv økonomisk varmekilde, og også fortsatt til hygge. Ovnen er fjerna, og derved plass til ved.

 

Velkommen til Ebriola du også!

Ring å avtal tid for å avlegge oss besøk, ta gjerne med foto av hytta og peisen. Vi kan da diskutere hva som kan være den optimale løsningen for deg.

Du kan gjerne komme på kveldstid om du har en avtale.

Gamle gruepeiser kan være klenodier som bør bevares

Peiser som stort sett er til besvær med liten nytteverdi varmemessig, kan blir hovedvaremkilden etter rehabilitering med moderne innsats og rett utførelse. Bildene her er kun noen eksempler på peiser vi har rehabilitert.

Dette er noen eksempler på gamle gruepeiser som er rehabilitert av Ebriola.

Mange peiser tilfredsstiller ikke dagens brannkrav. Ved brannsyn blir det ofte anmerkninger på dette. Det kan da være et alternativ å rehabilitere gamlepeisen med ny rentbrennende innsats. Om dette gjøres riktig, vil dette fungere som en fantastisk varmekilde, opptil 14 KW.

Ebriola har brukt flere typer innsatser, oftest forskjellige størrelser fra Dovre, og flest med bifold dører.

Etter at Nordpeis overtok Dovrepeisen, brukes tilsvarende innsatser fra Nordpeis. Ved bruk av rett innsats sammen med innbygningssett og erfaring, vil gamlepeisen som før var mest til å samle søppel, bli en nyttig varmekilde på hytta. Noen peiser ligger til rette for å rehabilitere også pipa med nytt innerrør direkte fra innsatsen  til toppen av skorsteinen. (dette er søknadspliktig)

Eldre gruepeis i stølsbu

7 Comments

  1. Hei, jeg har en peis som ikke er brukbar fordi naboene får røyklukt og til og med røyk inn hos seg. Alle har samme peis og nesten alle peisene fungerer dårlig. Vi har prøvd å installere en vifte uten særlig hell. Derfor lurer jeg på om man kunne sette inn en juksepeis i peisen og hvor mye det vil koste. Gjerne noe som ser ut som et lite bål
    • Hei! Beklager sent svar. Du kan jo lage en juksepeis, men jeg forstår det er flere naboer som også har problem. Vi holder til i Hallingdal. Det beste hadde vært om vi kunne sett på problemet om det var noe som kunne gjøres. En peis som varmer er jo det beste. Mvh Ebriola
  2. Hei! Vi har en oppmurt peis med innsats fra 1985 i vår stue. Vi hadde tenkt å rive den ned og kjøpe ny ovn, men nå har vi bestemt oss for å skifte innsatsen og bruke peisen som den er. Vi har plass til den, så det er ikke om å gjøre å fjerne den. På innsatsen står det Jøtul 17 A , med glassdører og ventiler. Vi synes den varmer for dårlig nå. Hva kan dere anbefale å skifte den ut med?
    • Hei! Det kan være Nordpeis NI-22 med kassettløsning er best. Vi kan dessverre ikke ta jobben om den ikke er i Hallingdal. Mvh Ebriola
  3. Hei! Jeg har en helt åpen, murt peis, der er ikke gnistfanger engang, så jeg har aldri brukt den. Den er flat på toppen så jeg ser ikke hvor røyken blir av, men går ut fra at det skjer inne i brannmuren. Jeg kunne tenke meg en innsats. Kan dere anbefale et firma som tar slikt arbeid i Oslo? Jeg bor ikke i Hallingdal. Dette er i en bylelighet og ikke i hytte. Vet at flere naboer bruker peisen sin.
  4. Hei! Det er sikkert noen i Oslo som kan hjelpe deg, men vi kjenner ingen. Vi kan ikke reise fra Hallingdal til Oslo for å ta slike jobber. Det med å rehabilitere gamle peiser ved å sette inn en innsats er noe som krever erfaring. Der er viktig å fjerne mest mulig av sot inne i kappa, da luft skal sirulere fra kappa og ut i rommet. Det er også viktig å montere tilstrekkelig med ventiler for å kjøle ned innsatsen, samt for å avgi varme til rommet. Da vil en slik innsats varme på linje med en rentbrennede ovn. Lykke til
  5. Hei. Bor i Nord-Norge og holder på å bytte frs åpen til lukket peis. Lurer på hvor man får tak i omrammingene, de sorte « gitterne» som dere bruker?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Main Menu