Pipe som viser varme ved fyring på peis før reparasjon.

SIKKERHET MOT BRANN

 

Bildet ovenfor viser en pipe fra en befaring, der pipa hadde stor sprekk, og flammen  fra peisen var synlig gjennom sprekken. Dessuten var det en trevegg inntil pipa ved sprekken.

De fleste tenker på hva de skulle gjøre etter at uhellet er ute. Ofte er det «bagateller» som er årsak til store branner der liv også går tapt. Alle kjenner til slike årsaker, og det er ikke råd å sette opp noen fullgod liste over slike årsaker, men vil bare se på noen enkle tips.

  • Kontroll. Sjekk ovn og pipe, legg merke til om det er sprekker i pipa, om det er mye sot i pipa og om ovnsrør er tilsota. Sjekk også om det er møbler eller annen brennbart materiale som blir tydelig varmt under fyring. Dette må du gjøre noen med.
  • Pipebrann. Oppstår det pipebrann, ser du svart røyk kommer opp av pipa. Steng da all tilførsel av luft i ovner, steng peisspjeld og følg med utviklingen. Roer røyken seg, er det på grunn av oksygenmangel. Det kan brenne flere timer før all tjæresota er brent opp. (Tjæresot kommer oftest av gamle ovner og «rundfyring», eller feil bruk av ovnen). Sjekk da temperaturen på ytterveggene i pipa i de forskjellige etasjer.  Kontakt gjerne brannvesenet.
  • Aske Legg aldri varm aske utenfor veggen i plastposer eller annet brennbart materiale.
  • Opptenning ovn. Bruk aldre tenn-veske, bensin, parafin eller annen brennbar veske til å tenn opp i ovnen. Husk at slike vesker utvikler eksplosive gasser om de ikke antenner omgående, for eks. det er glør i ovnen. Da kan det oppstå kraftig eksplosjon, som kan ødelegge ovnen, føre til personskader og også antenne omgivelsene.
  • Selvantennelse. Være nøye med kluter du har brukt til å tørke vekk vegetabilske oljer. Disse kan selvantenne på sikt, og føre til brann om de ligger nær brennbare materialer.
  • Matlaging. Ved brann i forbindelse med matlaging, tenk rolig og sindig. Brann er ikke farlig om den stoppes i starten. Stopp gjerne tilgangen på luft ved å kvele med ett håndkle eller lignende . Bruk av pulver apparat kan brukes, men husk det griser svært til.
  • Stearinlys er ofte årsak til brann. Vær nøye med å følge med slike, samt slokke de om kvelden.
  • Sikkerhet. Sjekk røykvarslere med jevne mellomrom Bruk optiske røykvarslere. Sjekk at brannslokningsapparat er tilgjengelig og i orden og  dato for service.Husets hageslange er verdifull redskap, om den har tilkoblingskran, er i orden, har nødvendige deler og lengde. Denne må henge slik at en kan  finne alt i blinde, og i løpet av få minutter være i gang.Ha gjerne familien med på en brannøvelse i blant, simuler at det er brann i ett rom. Barna liker dette, og den dagen det måtte være alvor, så er dette nyttig opplæring.

Brannvernforeningens gode råd om sikkerhet ved vedfyring, INFO

Tilbake til hovedside, TRYKK HER

Main Menu