61302003

FEIEREN

Hvor ofte skal jeg ha besøk av feieren?

– Alle som har ildsted skal motta feiing og tilsyn med fyringsanlegg fra kommunen. Hvor ofte dette gjennomføres bestemmes av kommunen du bor i  etter faste kriterier.

Hva gjør feieren?

– Feieren utfører foruten tilsyn av fyringsanlegget, også feiing av skorsteinen, og på forespørsel fyringsanlegget. Hovedfokuset til feieren er å forebygge brann, gjennom informasjon og motivasjon til huseiere og beboere. Under tilsyn vil feieren bevisstgjøre huseier på sitt ansvar for brannsikkerhet og veilede/gi råd om forbedringer. Feieren vurderer kvaliteten og bruken av fyringsanlegget, samt beboerens vaner og rutiner for å ha det brannsikkert i hjemmet.

Hva innebærer feiing?

– Feiing av røykkanal (skorstein), røykrør og uttak av sot etter behov. Behovet fastsettes av feieren.

Feiing av røykrør og fjerning av sot er en del av den lovbestemte feiingen og kan bare unnlates etter avtale med eier eller bruker. Videre skal feieren under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet skal feieren gi en skriftlig tilbakemelding til eier, eller representant for eier – med frist for når retting blir gjennomført.

Hva innebærer tilsyn med fyringsanlegg?

– Tilsynet omfatter informasjon om hvordan du best kan ivareta brannsikkerheten i boligen din. Blant annet informasjon om riktige og gode fyringsvaner, hvordan man skal opptre i en brannsituasjon og informasjon om generell brannsikkerhet.  I tillegg utføres det en kontroll av at fyringsanlegget er intakt og virker som forutsatt, slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade. Ved avvik skal eieren av anlegget få skriftlig tilbakemelding.

Hva bør jeg spørre feieren om?

– Du bør spørre om rutiner og vedlikehold av fyringsanlegget og brannsikkerhet i hjemmet/bygget. I tillegg bør du fortelle hvordan du fyrer. Hvis du skal pusse opp, spør om du lurer på noe i forbindelse med endringene du gjør på/i huset.

Hvilke forholdsregler mener feieren at jeg bør ta når jeg skal kjøpe nytt ildsted?

– Det er viktig å tenke på at man egentlig har et «bål midt i stua» når man har et ildsted. Derfor stilles det strenge krav til ildstedet og til installasjonen av det. Av hensyn til miljøet og forurensningen vedfyring gir stilles det også krav til partikkelutslipp på vedfyrte ildsteder. Vi anbefaler at man får en sertifisert montør til å montere ildstedet, da vet man at monteringsanvisningen blir fulgt, og at det er riktig montert. Husk også at det er meldeplikt til kommunen.

Hva er et feiegebyr?

– Feiegebyret varierer fra kommune til kommune og er basert på selvkostprinsippet. Ta kontakt med din kommune eller ditt lokale feiervesen for å vite mer om hvordan dette fungerer i din kommune. Det er kommunestyret som fastsetter størrelsen på gebyret.

Hvordan kontakter jeg feieren, og hva krever feieren

Kontakt ditt lokale brannvesen eller kommunen du bor i. Generelt må feier ha tilgang til pipa på taket med godkjent takstige, eller på annen måte som HMS sikkerhet. Han må ha tilgang til boligen / hytta. Avtale dette med kommunen / feier.

Utbedring og rehabilitering av gamle piper, INFO

Tilbake til startside,  TRYKK HER

 

Main Menu