Alle hytter krever noe tilsyn, vedlikehold, kanskje reparasjoner etter eventuell skader på hytta.

Ebriola har tilgang på erfarne bransjefolk som kan dette med å utbedre skader på hytter og hus, alt fra grunnmur til tak og innredninger.
Setningsskader bør utbedres før oppstart av andre mer omfattende utbedringer..

Bildet her viser en grunnmur som hadde setning på ca 8 cm på den ene sida av hytta. Grunnmuren med hytta på, løftes da opp i rett  høgde. og løsmasser graves vekk for hånd. Deretter støpes det betong under den gamle sålen som vibreres på plass i ny forskaling: Til slutt isoleres terrenget tilstekkelig ut fra muren, før jord fylles tilbake å det kan såes på nytt. Siden det meste av gravingen er håndgraving, er det forholdsvis stor jobb, men en viktig jobb med tanke på hyttas verdi.

 

  • Bygningsteknisk  ekspertise  som også kjenner de forskjellige byggemetoder som har vært brukt til forskjellige tider, er viktig å bruke skal en skal finne årsak til for eksempel en setningsskade.

Det vi ikke kan ta på oss, kan vi formidle til andre som kan dette bedre.

Ring gjerne 97187181 for å ta en uforbindtlig prat.

Våre produkter

Denne websiden benytter cookies for å gi innhold et personlig preg, for å levere sosiale mediefunksjoner og for å analysere trafikken vår. Du kan velge om du ønsker å vise nettstedet med eller uten cookies.