Heta passer på miljøet

Miljøet og vår felles framtid tar vi alvorlig. HETA har i mange år arbeidet intenst på miljøvennlig produksjon av rentbrennende vedovner til gagn for miljøet.

Alle HETAs ovner har imponerende høy virkningsgrad, over 80%, så du får mer ut veden din, og forurensende gasser brennes opp innen røyken forlater skorsteinen.

HETAs vedovner er blant de mest rentbrennende ovner i Europa. De er testet efter gjeldende regler i Norge, Danmark, Tyskland og de nye Ecodesign regler. HETA er dessuten miljøsertifisert etter den internationalt aksepterte standard ÖKO ZERT DIN EN ISO 14001.

HETAs helt unike brennkamre og luftveier betyr, at CO2 og skadelige partikler er redusert  til et absolutt minimum.

 

Miljø er viktig for Heta

Treenergi er CO2-neytral

Tre er verdens mest klima- og miljøvennlige råstoff. Blant annet fordi fyring med tre er CO2 nøytralt – i motsetning til fossile brensler og brennstoffer som olie, kull og gass. Fyring med tre bidrar derfor ikke til drivhuseffekten.

Tre danner ikke mere CO2 når det forbrennes, enn når det råtner naturlig i skogen. Når man utnytter treets energi, slipper man å bruke fossile brensler og brennstoffer.

Reduserer CO2

HETA ovnenes helt unike dimensjonering av brennkammer og tilhørende luftveier betyr,  at CO2 og skadelige partikler er redusert til et absolutt minimum.

HETAs moderne forbrenningsteknikk Clean Burn er særdeles effektiv og fjerner sotpartikler på glassdøra og gjennem røykanaler. Når du tenner opp, oppstår der med det samme en sund

Tilbake til hovedmeny, trykk her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturens mektige underverker i lyd og bilde, se nedenfor

Main Menu