Rehabilitering av gamle peiser

Gammel grue peis med liten nytteverdi og mest til pynt.

Det er mange hytter som har lignende peiser, som er et kunstverk med naturstein, og som det ligger mye arbeide bak.

Etter rehabilitering med Dovre peisinnsats og monteringssett

Hytteeier hadde i flere år prøvd å finne innsats som passet inn, uten å lykkes. Butikker han spurte kom med kataloger, men ingen kunne gir konkrete råd. Så etter kontakt med Ebriola, kunne han noen uker etterpå glede seg over peiskos og varme fra gamlepeisen

Før rehabilitering

Dette er en gruepeis fra ca 1980, og med ovn bak peisen. Dette er et ganske vanlig syn i mange hytter fra denne tiden. Den brukes for det meste til hygge, og glemmer en å stenge spjeldet om kvelden, forsvinner varmen i rommet ut pipa om natten.

Rehabilitert med Dovre 2575 CBS med sidevindu og monteringssett

Etter  rehabilitering med montering av  innsatsen i peisen, er det denne som varmer opp stua, og bedre enn ovnen som er fjernet gjorde med sine 11 KW. Peisen er både dekorativ, og en effektiv varmekilde med peiskos på kjøpet. Slike løsninger virker også som ventilasjonsanlegg i huset, da gammel luft forbrenner i peisinnsatsen og går opp i pipa , og frisk luft trekkes inn via ventiler og utette detaljer. Nye innsatser er rentbrennende, og slipper minimale menger med sotpartikler er ut.

Gammel grue peis med liten nytteverdi og mest til pynt.

Det er mange hytter som har lignende peiser, som er et kunstverk med naturstein, og som det ligger mye arbeide bak.

Etter rehabilitering med Dovre peisinnsats og monteringssett

Hytteeier hadde i flere år prøvd å finne innsats som passet inn, uten å lykkes. Butikker han spurte kom med kataloger, men ingen kunne gir konkrete råd. Så etter kontakt med Ebriola, kunne han noen uker etterpå glede seg over peiskos og varme fra gamlepeisen

Før rehabilitering

Dette er en gruepeis fra ca 1980, og med ovn bak peisen. Dette er et ganske vanlig syn i mange hytter fra denne tiden. Den brukes for det meste til hygge, og glemmer en å stenge spjeldet om kvelden, forsvinner varmen i rommet ut pipa om natten.

Rehabilitert med Dovre 2575 CBS med sidevindu og monteringssett

Etter  rehabilitering med montering av  innsatsen i peisen, er det denne som varmer opp stua, og bedre enn ovnen som er fjernet gjorde med sine 11 KW. Peisen er både dekorativ, og en effektiv varmekilde med peiskos på kjøpet. Slike løsninger virker også som ventilasjonsanlegg i huset, da gammel luft forbrenner i peisinnsatsen og går opp i pipa , og frisk luft trekkes inn via ventiler og utette detaljer. Nye innsatser er rentbrennende, og slipper minimale menger med sotpartikler er ut.

Før rehabilitering

Gammel gruepeis i hallingstue. Da ofte pipa står på slike peiser, er det ikke noe enkel jobb å fjerne peisen. Dessuten blir det også mye arbeide bygningsmessig i kjølvannet, både hull i gulvet, i vegger og selve pipa.

Rehabilitert med Dovre peisinnsats og monteringsett

Alternativet kan da være en innsats med nytt rør til toppen av pipa, og delvis oppussing av gamlepeisen, som fra nå av virker som om ramming til en ny effektiv varmekilde.

Før rehabilitering

Her var det en gruepeis murt opp i 80 årene med den tradisjonelle mursteinen Bratsberg med fargespill som var vanlig på denne tiden. Her hadde hytteeier gitt opp peisen som varmekilde, og satt inn en peisovn på noen mursteiner med rør opp i pipa.

Etter rehabilitering

Etter en dags arbeide var ovnen byttet ut med innsats, og med monteringssettet som kan leveres som ekstra utstyr, kunne innsatsen tilpasses den gamle peisen. Grunnet stor høyde, måtte det mures opp en såle under innsatsen. Spjeldet kunne da fjernes, og innsatsen kunne nå varme opp stua mer en ovnen gjorde.

Moderne peisinnsats montert inn i betong-element av granittbetong på ny hytte Geilo.

Elementet er produsert av LOE betong-elementer

Det er ingen ende på alle muligheter som finnes ved å kombinere alle de innsatsene som vi kan levere, sammen med mulighetene som finnes i materialvalg og kunstferdige løsninger. Dette var et resultat av kundens ønske, og vår konstruktive tenkemåte. Selve elementet av granittbetong ble støpt vv Loe på Hokksund, og heist på plass med kran før hytta ble lukket.

Gammel gruepeis i hallingstue

Også her vedovn ved siden av peisen til oppvarming, og med ovnsrør som vanskelig lar seg sote. Resultatet var å fjerne vedovnen, sette inn innsats med nytt stålrør til toppen av pipa, og ny innsats. Det ble montert inn ventilrister for å kjøle innsatsen, samt å varme opp rommet. Kappa ble innvendig grundig vasket for sot, og hele peisen malt til slutt.

Dovre peisinnsats montert inn i en eldre gruepeis

Her er også vedovnen ved siden av peisen fjernet, peisen er malt med hvit Heydi  sementmaling, spjeldet er fjernet, og nytt stålrør er montert til innsatsen og avsluttet på toppen av pipa. Med monteringssett som kan leveres som ekstra utstyr til mange peisinnsatser, kan slike innsatser ofte tilpasses uten muring. Utfordring er ofte kravet til luftkjøling av innsatsen som også er oppvarmingslufta til stua, og selve tilkoblingen til pipa.

Her er det montert inn Nordpeis innsats i dobbel Leca pipe.

I dette tilfellet ønsket kunden å beholde stua sin størrelse uten å miste plass til ovn eller peis. Han ønsket kort sagt en peis i pipa. Dette ble løst av Ebriola ved å montere inn en egnet innsats i den halve pipa, og koble røykrøret til det eksisterende pipeløpet  med overgang og senterforskyver, og benytte piperøret under peisen som friskluftinntak til innsatsen via feieluke og ventiler i kjeller. Resultatet ble en både dekorativ uoriginal peisløsning som nå kunne gi både varme og hygge i stua.

Peisinnsats med panoramadør montert inn i peis fra 1970 årene

Her også det samme, det var en parafinovn bak peisen koblet til samme pipa, og denne ble fjernet, og ny innsats montert inn med stålrør helt til toppen av pipa.

Det som er viktig ved slik rehabiliteringer, er at peiskappa vaskes grundig på innsiden da lufta til oppvarming av rommet sirkulerer nå gjennom kappa.

Dovre peis-Innsats med sideglass montert inn i en peis murt opp i 80 årene

Slike peiser er det også mange av i hytter og hus fra denne tiden, med og uten innsats. Felles for de fleste av disse, er at de brukes lite, er lite effektive til oppvarming, og tar opp plass. Ofte er det en ved- eller parafinovn ved siden av denne, som med fordel kan fjernes da det ved slik  rehabilitering av peisen ikke er behov for denne mer.

Dovre peisinnsats 2575 CB med sidevinduer

Dette er en eldre elementpeis som var demontert, og ny rentbrennende innsats montert inn. Sidevangene kunne ikke brukes, da den gamle kun hadde innsyn i front. Det ble derfor støpt nye sidevanger i betong, og selve kappa ble skrudd / limt fast i brannmuren for ikke å belaste innsatsen.

Her er det montert inn Nordpeis elementpeis type Berlin istedet for en gammel kamin.Brannmurer er pusset og malt.

Det er ofte slike utskiftninger fører med seg en del arbeide. Ebriola tar ofte på seg hele arbeidet, alt fra å fjerne gamleovnen og få den på avfallsplass, til pussing og maling av brannmur og komplett arbeide med montering av nytt ildsted.

Peisinnsats fra Dovre

montert inn i eldre gruepeis med kunstferdige dekorasjoner av kunstmaler Sataøen fra ÅL

Nå varmer peisen bedre enn en moderne peisovn, er økonomisk, og også rentbrennede.

Gammel tradisjonell gruepeis, en vedsluker og lite effektiv til oppvarming.

Det er mange som har en slik peis på hytta, samt en vedovn ved siden av denne til oppvaming. Peisen er da  til “kosefyring” en skjelden gang, men står for det meste å tar opp plass. Ofte er peis-spjeldet også i ustand, og varmen fra rommet går da opp i pipa for å varme opp for kråkene.

Samme peisen som forrige bilde, men nå med Dovre peisinnsats.

Nå kan du nyte både bålet og varmen fra peisen !

Peisinnsatsen er nå koblet til nytt rustfritt stålrør til toppen av pipa, vedovnen er fjernet, spjeldet er også fjernet. Varmluft sirkulerer nå via ventilristene gjennom innsatsen slik at rommet varmes opp parallelt med at innsatsen for kjøling. Peisen er nå både til peiskos, og er blitt en effektiv, samt økonomisk varmekilde.

Velkommen til Ebriola du også!

Ring å avtal tid for å avlegge oss besøk, ta gjerne med foto av hytta og peisen. Vi kan da diskutere hva som kan være den optimale løsningen for deg.

Du kan gjerne komme på kveldstid om du har en avtale.

Dette er noen eksempler på gamle gruepeiser som er rehabilitert av Ebriola.

Mange peiser tilfredsstiller ikke dagens brannkrav. Ved brannsyn blir det ofte anmerkninger på dette. Det kan da være et alternativ å rehabilitere gamlepeisen med ny rentbrennende innsats. Om dette gjøres riktig, vil dette fungere som en fantastisk varmekilde, opptil 14 KW.

Ebriola har brukt flere typer innsatser, oftest forskjellige størrelser fra Dovre, og flest med bifold dører.

Etter at Nordpeis overtok Dovrepeisen, brukes tilsvarende innsatser fra Nordpeis. Ved bruk av rett innsats sammen med innbygningssett og erfaring, vil gamlepeisen som før var mest til å samle søppel, bli en nyttig varmekilde på hytta. Noen peiser ligger til rette for å rehabilitere også pipa med nytt innerrør direkte fra innsatsen  til toppen av skorsteinen. (dette er søknadspliktig)

2 Comments

  1. Hei, jeg har en peis som ikke er brukbar fordi naboene får røyklukt og til og med røyk inn hos seg. Alle har samme peis og nesten alle peisene fungerer dårlig. Vi har prøvd å installere en vifte uten særlig hell. Derfor lurer jeg på om man kunne sette inn en juksepeis i peisen og hvor mye det vil koste. Gjerne noe som ser ut som et lite bål
    • Hei! Beklager sent svar. Du kan jo lage en juksepeis, men jeg forstår det er flere naboer som også har problem. Vi holder til i Hallingdal. Det beste hadde vært om vi kunne sett på problemet om det var noe som kunne gjøres. En peis som varmer er jo det beste. Mvh Ebriola

Legg igjen en kommentar

Handlevogn

Ingen produkter i handlevognen.