Tåler taket belastningen av snøen?

Byggeår kan ha betydning

Hvis du vet når huset ditt er bygget, kan du også finne ut når det er smart å måke vekk snøen for å unngå skader. Byggeåret gjør det mulig å anslå hvor mye snø taket tåler.

– Hus som er oppført mellom 1950 og 1979, vil vanligvis være konstruert slik at det tåler inntil 50 cm tørr, gammel snø eller 40 cm våt snø på taket, sier avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen i Direktoratet for byggkvalitet.

Bygninger som er oppført etter 1980 tåler vesentlig mer snø enn eldre bygninger. Dette kan du se i beregningsgrunnlaget fra da huset ble oppført. Sjekk eventuelt med kommunen din.

– Dersom taket skal tåle 250 kilo per kvadratmeter, betyr det at taket tåler 80 cm tørr, gammel snø eller 60 cm våt snø. En vekt på 350 kilo per kvadratmeter tilsvarer 120 cm tørr, gammel snø eller 90 cm våt snø, forklarer Karlsen.

Du kan sjekke vekten av snøen selv med enkle midler

Du trenger følgende utstyr
  • En vannbøtte
  • Et målebeger
  • Et rør som er langt nok til å stikke gjennom snøen, diameter ikke så viktig.

Stikk røret gjennom snøen du vil måle vertikalt. Løft opp røret, og få med all snøen helt ned til taket inne i røret.
Deretter setter du røret i en tom bøtte inne i varmen til all snøen er smeltet.
Mål så opp hvor mye vann det er  i bøtta.

Da har du målt mengden vann som er etter snøen som var i røret. Husk at en liter vann veier 1 kg. Dermed har du vekten på det arealet røret representer.

Eksempel du har 2,45 liter vann, da blir jo dette 2,45 kg.

For å finn ut vekten dette utgjør på en m2, må du regne litt:

1 m2 er 10*10 dm= 100 dm2 ( vi regneri DM da en DM# er like en liter vann)
Mål så diameter på røret du bruker, og regn ut arealet på dette. Eks 18 cm diameter =  radius på 9 cm er 0,9 dm Dette blir da 0,9*0,9*3,14 = 2.54 dm2
Regn ut hvor mange slike rør det  er plass til på en m2. Eks 100/2.54=39,37
Da er det lett å regne ut snøbelastning på en m2. 2,45 kg * 39,37 = 96,46 kg pr m2. I dette tilfellet er det normalt ingen fare for taket. (De fleste eldre tak for 1979  tåler min 150 kg pr m2. Nyere tak vesentlig mer)

Andre forhold ved for mye snø på taket.

Mange eldre hytter har lite isolasjon på loftet. Dette har gått bra når hytta blir brukt i helger og kortere peioder. Men så har hytta kanskje fått strøm, og mange tenker det er bra med en liten lunk i hytta, og lar det stå på litt strøm så det er noen varmegrader når ingen er der. Det de færreste tenker på, er at snøen isolerer, noe som er både bra og ikke bra. Over takbelegget blir det da fort varmegrader, og snøen smelter. Derved renner det vann nedover taket under snøen, og utenfor veggen er det minusgrader, og der fyser vannet til is. Derved blir det en demning som det legger seg vann bak, og dette skjuler snøen. Så oppdages det at vann kommer inn i hytta nær yttervegen, og her ligger forklaringen. Taket er beregnet på vann som kommer ovenfra, og ikke for vann som går motsatt retning.

Main Menu