Husk det er pipa som er trekkmotoren, ikke ovnen!

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Trekkproblem-med-ovn-2.png

Årsaker til  trekkproblemer

 1. Har du lest bruksanvisningen for ovnen din. Se punkt A nedenfor
 2. Har du  tent opp i ovnen på rett måte; se punkt B nedenfor. Husk, det er pipa som er trekkmotoren, ikke ovnen.
 3. Røykret fra ovnen til skorsteine er tett med sot og må renses. Ebriola har slike børster som all ovnseiere bør ha
 4. Det kommer falsk luft inn i skorsteinen, for eksempel gjennom manglende fuger i pipa, utett sotluke, eller rundt selve røykrøret fra ovnen. Det kan også være at andre ildsteder tilkoblet skorsteinen har åpne ventiler og slipper inn falsk luft.
 5. Det er vindstille, eller det blåser fra ugunstig retning slik at vinden slår ned i skorsteinen. Kanskje pipa trenger pipehatt om problemt vedvarer.
 6. Huset er for tett, og det blir undertrykk i huset. Prøv å åpen et vindu mot vindretningen for å teste dette.
 7. Temperaturen i skorsteinen er for liten, for eksempel at skorsteinen ikke er isolert godt nok, eller har for stort tverrsnitt. Om skorsteinen er kald, kan det hjelpe å legge sammenkrøllet avvispapir i sotluken og tenne på. Det kan også være at skorsteinen trenger å rehabiliteres med nytt innerrør, noe du kan få Ebriola til å gjøre. Les mer om dette her.
 8. Utetemeraturen er for høy, foe eksempel om sommeren, og temperaturforksjellen blir da for liten mellom røykgass og utetemperatur.
 9. Inversjon, det vil si at det er kaldere i høyden enn i lavlandet, og også best trekkforhold i ovnen. Det kan forekomme omvendte forhold, der høyfjellet er varmest, dette kan legge «lokk» over pipa som hindrer røyken å komme seg ut. Dette er svært skjelden
 10. Skorsteinen er ikke høy nok, slik at den er i le av tak eller høye trær. I slike tilfeller er det størst risiko for nedslag av røyk.
 11. Åpne gruepeiser er ofte noe utfordrende å bruke uten røyk inn i rommet, særlig de med stor høyde opp til kappa. Da kan ettermontering av lukket innsats være en løsning. Se  mer om innsatser her
 12. Som siste løsning kan det monteres røyksuger som settes på toppen av pipa, les om denne her
  Det er viktig at opptenningstrekken stenges / reduseres når ovnen har begynt å varme godt. For mye ogsygen kan føre til overopphetning av ovnen, samt mye sot i ovn og røykrør mellom ovn og pipe, da forbrenning av brenngasser forstyrres. Ved med for høyt fuktinnhold kan også føre til dårlig forbrenning, veden bør ha maks 20 % fuktighet. Fuktighetmåler kan kjøpes fra Ebriola. Feil bruk av ovnen kan også føre til at brenngassene samles opp i ovnen uten å bli forbrent. Dette kan føre  til eksplosjon i ovnen når de antennes, noe som kan skade ovnen.
Punkt A.  Les bruksanvisningen til ovnen/ peisen

Rentbrennende ovner er noe ulik i bruken i forhold til eldre ovner. Les derfor bruksanvisningen som følger med ovnen, eller hent den på nettet. Ovner / peiser anskaffet etter ca år 2000 er rentbrennende vedovner. Dette er ovner som forurenser vesentlig mindre, og er langt mer økonomiske på vedforbruket. Noen ovner har svært lite utslipp av sotpartikler, som eksempel har Heta en ovn som er helt nede i  0,63 gram pr kg brent ved, noe som er under en tiendedel av norske krav til rentbrennede ovner Dette er jo bra for miljøet, men også for pengepungen.  Gamle vedovner kan ha opptil 50 gram utslipp!! Hemligheten med en rentbrennende ovn sin vedøkonomi, kan forklares i at røykgasstemperaturen er omtrent halvert, da brenngasser blir brukt opp i ovnen. En rentbrennede peisinnsats er i virkeligheten en moderne vedovn, men beregnet for å bygges inn i en peis, for eksempel en eldre gruepeis.

Punkt B. Opptenning av en moderne vedovn
Legg gjerne 3-5 kløvde tørre vedstykker luftig inn i ovnen, ca 2/3 av brennkammeret, og rikelig med finkløvd opptenningsved på toppen med en tennbrikett inne i denne veden. Tenn så opp, og la opptenningsventilen samt driftstrekken stå åpen, og gjerne døra på gløtt de første 5 – 10 minuttene, inntil  glassruta på ovnern varmer godt. Da kan døra lukkes, og opptenningstrekken ofte stenges helt.  Husk det er skorsteinen som er trekkmotoren, og derfor viktig at denne varmes så fort som mulig for at den skal trekke godt.  NB! På enkelte ovner er opptenningtrekk og driftstrekk på sammes hendel. Les derfor i brukerveilledningen om dette.
Det er enda en en viktig ting som skjer ved slik fremgangsmåte for opptenning. For at ovnen skal fungere rentbrennende og dermed optimalt, er det viktig at brennkammeret blir varmt nok til å produsere brenngasser av veden. Dette er brennbare gasser som utvikles ved kraftig oppvarming av veden. Denne gassen gjenbrukes i en moderne ovn i forbrenningen. Ved slik opptenning oppnås raskt denne temperaturen i brennkammeret, pipa for varme, og brenngasser utvikles. Da kan opptenningstrekken reduseres slik at ovnen får mindre oksygen, og mer brenning av  brenngassene. Driftstrekken (sekundærtrekken) derimot bør ikke reduseres, da dette fører til soting av ruta, og dårlig forbrenning. Alle rentbrennende ovner har sin teknologi, men prinsippet er stor sett det samme. Lærer du deg dette, er fyringen en fornøyelse og faktisk en god terapi!

Fungerer ikke ovnen/peisen som den skal? Det kan være flere årsaker til dette.

Service på ovnen

Som biler, må også ovner og peisnnsatser ha service. Skaff deg askesuger, rørbørste til røret mellom ovn og pipe, askespann og små børster, eventuelt oppvaskbørste. Avhengig av driftstiden ovnen har vært bruk, bør den ha en hovedervice. Som regel kan en si hvert tredje år. Ebriola selger det meste av dette.

Fjern all aske, og ta da ut brennplatene og hvelvplaten i ovnen. Legg nøye merke til plasseringen. For å få disse ut, er det viktig å begynne i riktig rekkefølge. Støvsug så grundig, rens røret mellom ovn og pipe med rørbørste. Tilslutt monter sammen ovnen, og leggmerke til om det er blitt noen skader. det hender at de innvendige platene må byttes grunnet sprekker og slitasje. (Ebriola kan hjelpe deg med å skaffe nye brennplater) Med rett utstyr, blir dette en fornøyelse å gjøre.

En liten morsom historie når det gjelder problemer med den nye ovnen.

For noen år siden kom en eldre mann fra bygda og sa «Kan du koma å hente den skærve øbne e kjøpte på byggevarebutikken i fjord, den værme ikkji, e vil ha me ny øbn» Han kunne jo kjøpt en ny ovn her, og fått den montert. Men var dette rett? Han fortalte at ovnen var en ovn av kjent merke, men det var en ovn som Ebriola ikke selger. Vi tilbød mannen at vi kunne komme for å se på forholdet. Det viste seg at ovnen og røret mellom ovn og pipe var nesten gjengrodd med sot. Etter å ha renset dette, tilbød vi hjelp til å fyre opp i ovnen, og bad da om å få lese bruksanvisningen. Han svarte da slik: «Du må ikkje prøve å lære me å fyre i øbn, det ha e gjort heile livet…» Bruksanvisning hadde han altså ikke, så vi fant den på nettet, og dro tilbake til mannen. Etter å ha fyrt opp i ovnen med hjelp fra bruksanvisningen varmet ovnen og brant fint. Noen dager etterpå var mannen innom og fortalte at «no  værme omne» Samme mannen kom noen år etterpå, og sa fornøyd at ovnen varmer fortsatt godt.

Hva hadde mannen gjort feil? Mest sansynlig hadde han i god tro latt også opptenningstrekken stå åpen hele tiden, og derved fått stor sotproduksjon.

Lag din egen bruksanvisng.

En bruksanvisning kan være tunglest stoff, og ofte på mange språk. Når en er sliten  etter en lang kjøretur og kommer fram til hytta, er det ikke det første en tenker på å lese slikt. Det kan også være familemedlemmer som skal låne hytta og ikke  kjenner ovnen. Da vi det være fint å lage en enkel bruksanvisning som kan lese på et halv minutt, og lette bruken av ovnen. Ta gjerne bilde av ovnen, og lag en enkel tekst med piler som viser hvilke ventiler som skal reguleres. Denne kan du gjerne ramme inn å henge ved siden av peisen. Jeg anbefaler ofte at våre kunder gjør dette. Da kan du også justere med egne erfaringer som kanskje er bedre enn den opprinnelige teksten.

Nedenfor et eksempel på slik forenklet bruksanvisning

Eksempel på forenklet bruksanvisning for bruk av ovn

Lykke til med vedfyringen!

HETAs Clean Burn forbrenningsteknikk gjør, at forbrenningsluften lett tilføres forbrenningen uten motstand. Den forvarmede tertiære lufttilførselen forbrenner de siste gassene, innen røyken forsvinner opp i skorsteinen, og er dermed en vesentlig faktor for den miljøvennlige forbrenningen.

Varm konvektionsluft er den luft, der blir fordelt ut i de omkringliggende rommene, og er dermed sammen med strålevarmen fra glassruten den direkte varmekilde. Varmen blir utnyttet bedre, og du kan nyte synet av flammene gjennom dørens store glass­-areal – helt uten sot.

 • Sort = Primær
 • Blå = Tertiær
 • Grøn = SekundærVis side
 • Hvit = Røkgass
 • Orange = Konveksjonsluft
Vil du vite mer om Heta sin miljøprofil?  INFO

Ebriola kan løse de fleste spørsmål vedrørende problemer med trekk og fyring

Tilbake til hovedside, trykk her 

Main Menu